Hoppa till huvudinnehåll

Att leda med förtroende

· 2 min att läsa

När jag skriver den här krönikan har jag precis varit med om installationen av Svenska kyrkans nye ärkebiskop, Anders Wejryd. Den ägde rum i Nordens största kyrka, Uppsala Domkyrka, och var en uppvisning i kyrkans prakt och styrka, svaghet och sårbarhet. I gudstjänsten rymdes både ock, precis som det ryms i våra liv. Alla bär vi på prakt och styrka, svaghet och sårbarhet. Det svåra är att acceptera dubbelheten.

Det gäller också ledarskapet. Wejryd predikade om Frihet och Tillit, sambandet mellan de två. Bara i en relation som bärs av tillit finns frihet. Jag behöver inte överträffa mig själv varje dag, det är bra som det är. Vetskapen om att jag duger gör mig fri. Saknas tillit smyger sig rädslan in, och med rädslan alla begränsningar. Fruktan är ett vapen, den som är rädd är inte fri. Det sambandet gäller i alla mänskliga förhållanden, både i familjen och på företaget.

I Svenska kyrkan finns en överdriven tro på det ledarskap som sägs tillämpas i företagsvärlden. Det märkliga är att det samtidigt inom företagsvärlden finns en fascination inför det ledarskap som sägs tillämpas i ”mjuka” organisationer som Svenska kyrkan. Medan några kyrkliga ledare ordnar kurser i ”kommunikativt ledarskap” för Telia- och Vattenfallschefer, rusar andra till vilken ledarskapskurs som helst bara den härstammar från företag eller försvarsmakt.

Svenska kyrkan är inget företag, inte heller en försvarsmakt. Även om frågor om medlemsbortfall och krishantering dominerat dagordningen de senaste åren är kyrkans främsta intresse varken att tjäna pengar eller fungera effektivt i en krissituation. Svenska kyrkan ska, i alla sina uttryck, gestalta Guds närvaro i vår tid.

Jag tror varken på befälsordningar eller direktiv in i minsta detalj. Jag tror inte att ”tydlighet” och ”raka besked” är den bästa kommunikativa metoden. Den ledarstil som man ofta hänför till företagsvärlden passar dåligt i Svenska kyrkan. Jag tror på ömsesidigt förtroende, respektfullt lyssnande och gemensam ansträngning. Jag tror på tiden som vår vän och svaghet som en styrka.

Kort sagt: Frihet och tillit är en ledarstil jag tror på. Och ska jag vara ärlig tror jag den stilen också passar utmärkt i företag.

/Gunnar Sjöberg